Niečo o firme

  • So satelitnou technikou pracujem už viac ako 25 rokov
  • Stovky vykonaných inštalácií v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina
  • Som držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
  • Som držiteľom Licencie na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY (projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava kamerových a zabezpečovacích systémov)
  • Mojou motiváciou je vždy spokojný zákazník